Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Úvod

Dětská onkologie

Výukový text popisuje problematiku dětské onkologie, diagnostiku a terapii náhlých příhod v dětské onkologii a podpůrnou léčbu při krvácivých stavech v dětské onkologii.

KONTAKT:

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Klinika dětské onkologie
jsterb@fnbrno.cz

MUDr. Andrea Bobeková
Klinika dětské onkologie
andrea.bobekova@fnbrno.cz

MUDr. Alexandra Martinčeková
Klinika dětské onkologie
alexandra.martincekova@fnbrno.cz

MUDr. Danica Zapletalová
Klinika dětské onkologie
danica.zapletalova@fnbrno.cz