Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Úvod

Dětské infekční lékařství

Následující text stručně shrnuje aktuální poznatky o infekčních nemocech v dětském věku. Infekční nemoci typické pro dospělou medicínu jsou záměrně vynechány nebo jen krátce zmíněny.

KONTAKT:

As. MUDr. Lenka Krbková CSc.
přednostka KDIN
lkrbkova@fnbrno.cz

MUDr. Lukáš Homola
KDIN
lhomola@fnbrno.cz

MUDr. Peter Mikolášek
KDIN
pmikolasek@fnbrno.cz