Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Úvod

Pediatrická radiologie

Děti se liší od dospělých v mnoha aspektech. V novorozeneckém věku radiologové diagnostikují vrozené vývojové vady. V pozdějším věku (od kojeneckého, až do dospělosti) mají mladí jedinci jiné typy onemocnění, jiné typy zlomenin než dospělí. Naše texty a obrazová dokumentace je určena všem, kdo mají zájem seznámit se s problematikou týkající se dětské radiologie.

Kontakt:

doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Klinika dětské radiologie
jskotakova@fnbrno.cz

MUDr. Helena Masaříková
Klinika dětské radiologie
hmasarikova@fnbrno.cz

MUDr. Denisa Pavlovská
Klinika dětské radiologie
dpavlovska@fnbrno.cz