Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče

Úvod do problematiky dětské onkologie

prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D.
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Náhlé příhody v dětské onkologii

MUDr. Danica Bronišová, MUDr. Petra Strbačková, MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart,Ph.D., MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Hematologická podpůrná péče, krvácivé a trombotické komplikace, hemoterapie

MUDr. Ondřej Zapletal
Oddělení dětské hematologie, FN Brno