Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Virové průjmy

Akutní virová gastroenteritida je velmi časté postižení, vyskytující se celosvětově. V klinickém průběhu se projevuje syndrom zvracením, průjmem, bolestí břicha, celkovou slabostí a obvykle i subfebriliemi. Onemocnění odezní spontánně, výjimkou jsou malé děti a oslabené osoby, u kterých se může projevit závažná forma dehydratace.
Převážná většina průjmů nezánětlivé etiologie je způsobena virovým agens. Základní vlastností těchto virů je adherence patogena ke slizničnímu epitelu tenkého střeva, zvláště jeho horní části, protože jinak je průchod tenkým střevem velmi rychlý. Jako etiologická agens průjmů se z virů uplatňují následující: rotaviry, adenoviry, astroviry, kaliciviry a koronaviry.
S výjimkou adenovirů (DNA viry) obsahuje nukleokapsida ostatních virových agens, podílejících se na průjmové etiologii, ribonukleovou kyselinu.