Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Enterotoxikózy

Jsou onemocnění způsobené pozřením potravy kontaminované toxiny bakterií tzv. enterotoxiny. Podle stability k teplotě se dělí na enterotoxiny termostabilní, které nejsou inaktivované ani varem a termolabilní, které inaktivují teploty běžné kuchyňské úpravy jídel. Inkubační doba je obecně jen několik hodin, po kterých nastupuje profuzní zvracení následované profuzním průjmem bez patologické příměsi. Onemocnění probíhá afebrilně a odeznívá během několika hodin. Enterotoxiny produkuje řada bakterií, z nichž největší význam mají Staphylococcus aureus, Bacillus cereus a Clostridium perfringens typu A.