Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Bakteriální průjmy

Bakteriální infekce způsobující zánět GIT s průjmovými stolicemi jsou v ČR mezi dětmi nejčastěji způsobené kampylobaktery a salmonelami. Méně časté jsou infekce patogenními E. coli, shigelami a yersiniemi. Cholera se vyskytuje extrémně vzácně pouze jako importovaná nákaza.