Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Virové průjmy Adenoviry

Průjmy vyvolané adenoviry

Etiologie: adenovirus (čeleď Adenoviridae) je malý neobalený DNA virus, má 57 různých sérotypů rozdělených do 7 skupin (A-G), ale pouze sérotypy 40 a 41 (patří do skupiny F) a 52 (patří do skupiny G) způsobují gastroenterokolitidu. Vyskytují se v průběhu celého roku. Adenoviry jsou stabilní vůči chemickým i fyzikálním látkám, tím je umožněno dlouhodobé přežívání mimo organismus. Šíří se převážně kapénkovou infekcí, ale i fekálně-orálním způsobem.

Klinické projevy: průjmové stolice jsou vodové, infekce je provázena horečkou a trvá 1 až 2 týdny.

Diagnostika: střevní adenoviry jsou prokazovány elektronovou mikroskopií, ale není možné je kultivovat na běžných lidských tkáňových buňkách pro defekt v replikaci DNA.
PCR diagnostika alimentárních infekcí prokazuje z jednoho vyšetření stolice: rotavirus A, adenovirus F, astrovirus, norovirus genotyp 2 (a také nukleovou kyselinu Campylobacter sp.)

Léčba virových průjmů: je pouze symptomatická: perorální realimentace využívá přípravků se sníženým nebo nulovým obsahem laktózy. Střevní dezinficiens (cloroxinum a lactobacillus) je vhodným doplňkem diety. V případě závažné dehydratace (ztráta tekutin stolicí vyšší než 10 ml/kg/hod) vyžaduje léčba parenterální doplnění tekutin, elektrolytů a korekci metabolické acidózy. Antibiotická terapie je indikována pouze u těžkých forem kombinovaných střevních infekcí a u dětí, u kterých je průběh komplikovaný jiným onemocněním.