Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Diferenciální diagnostika bolestí břicha

Bolesti břicha patří nejen v pediatrii mezi nejčastější symptomy, pro které pacienti vyhledávají lékaře. V pediatrii je intenzita bolesti, lokalizace, distribuce či délka trvání mnohdy obtížně verifikovatelná pro věkem omezenou spolupráci pacientů. O to může být stanovení správné diagnózy těžší. Z  hlediska délky trvání je můžeme rozdělit na akutní a chronické. Bolesti břicha jsou jedním z nejširších diagnostických algoritmů, které i při malé intenzitě mohou znamenat závažný klinický stav. Mnohdy i definitivní diagnostika etiopatogeneze je výsledkem vyšetřování více specialistů z oboru chirurgie, interny, infekčního lékařství, gynekologie, neurologie, urologie, nefrologie, onkologie, psychologie, nebo psychiatrie, či dalších specializací, jejichž obor s břišní dutinou nemusí zdaleka souviset. Podle lokalizace a intenzity můžeme akutní bolesti břicha rozdělit následovně:

 • viscerální je tupá, difuzní, neostře lokalizovaná bolest, způsobená drážděním viscerálních nociceptorů mechanickými (distenze), chemickými (ketoacidóza), vegetativními (nauzea) podněty.
 • somatická (parietální) je ostrá a přesně lokalizovaná bolest, zesiluje se kašlem nebo pohybem a vzniká drážděním parietálních peritoneálních nociceptorů.
 • přenesená bolest: aferentní vlákna z vnitřních orgánů břicha se spojují s vlákny anatomických dermatomů a může tak docházet k chybné interpretaci bolesti z oblasti jater směrem k projekci bolesti v pravém rameni (poúrazový subkapsulární hematom jater).
 • peritoneokutánní  bolest je specifickým typem bolesti a patří mezi typ přenesené bolesti s trvalou kontrakcí břišních svalů (défense musculaire) u peritonitidy.
 • psychogenní bolest (funkční gastrointestinální onemocnění) je diagnóza určená per exclusionem, je možná až po vyloučení všech ostatních morfologických, zánětlivých, metabolických a neoplastických patologií. Obvykle je diagnostikována ve spolupráci se psychologem. Recidivujícími bolestmi břicha, bez strukturálního či zánětlivého korelátu, které ruší běžnou denní činnost, trpí 10-15 % školních dětí s převahou dívek.

Přístup k dítěti s bolestí břicha musí být komplexní. Důležité je celkové klinické vyšetření, včetně pohledu, poslechu, pohmatu, poklepu a při podezření na peritoneální dráždění, nebo náhlé příhody břišní vyšetření per rectum. Zajímají nás základní fyziologické funkce jako příjem tekutin a potravy, močení, stolice (konzistence, četnost, příměs), teplota, tlak, pulz, dechová frekvence atd. Komplikace při diagnostice se mohou vyskytnout u dětí s primární, sekundární či farmakologickou imunosupresí, u dětí nízkého věku pro horší spolupráci a u adolescentních dívek v menarche pro možnou graviditu.
Anamnestické údaje u malých dětí mohou být zkreslené jednak rodiči, jednak spoluprací a interpretací samotného dítěte.

Důležité údaje jsou: 

 • vznik (náhlý, pozvolný, chronická bolest)
 • lokalizace, distribuce, propagace (malé děti nejsou schopny bolest přesně lokalizovat a většinou ukazují na periumbilikální krajinu)
 • intenzita a charakter bolestí
 • zhoršující a zmírňující faktory (poloha těla, pohyb, jídlo, lačnění, defekace, stres)
 • průvodní symptomy (teplota, pocení, hubnutí, myalgie, artralgie, trávicí poruchy – nechutenství, plynatost, nevolnost, průjem, zácpa; ikterus, dysurie, gravidita – extrauterinní gravidita u mladých žen aj.)
 • bolest vzniklá de novo, nebo recidivující, důležitá je i časová asociace (u psychogenních bolestí se často stupňuje ve škole nebo před cestou do školy)
 • předchozí operace
 • základní onemocnění (diabetes mellitus – ketoacidóza, systémová onemocnění pojiva, nefrotický syndrom, porfyrie, hemolytické anémie a další).
 • možné vedlejší účinky farmakoterapie
 • intoxikace (houby, chemikálie, potrava, alkohol, drogy)
 • epidemiologická anamnéza (kontakt s nemocným, rizikové jídlo, cesta do zahraničí, exotické krajiny)
 • gynekologická anamnéza u dívek
 • rodinná anamnéza (cholecystolithiáza v rodině atd.)

Mezi pomocná a laboratorní vyšetření patří: hematologie, biochemie, zobrazovací metody (RTG, ultrazvuk, CT, MRI), endoskopie, mikrobiologická vyšetření, imunologie, funkční testy.

Etiologie bolestí břicha se dá dělit podle původu vzniku na abdominální a extraabdominální

Abdominální příčiny

jsou způsobeny nejčastěji infekcemi, záněty, abscesy, chirurgickými diagnózami jako invaginace, perforace, volvulus. Další možností jsou funkční onemocnění, anatomické abnormity, dysmikrobie, méně časté bývají neoplazie a systémová onemocnění s intraabdominální patologií. Podle lokalizace, propagace bolesti, postižení orgánů v diferenciální diagnostice musíme uvažovat široce.

Abdominální příčiny bolestí břicha: 

 • jícen, žaludek, duodenum (infekce, zánět, reflux, vřed, perforace, krvácení, tumor)
 • jejunum, ileum, tlusté střevo (infekce, zánět, krvácení, ileus, subileus, invaginace, volvulus, perforace, divertikly, pooperační adheze, Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, tumor, lymfadenitida, prostá obstipace)
 • játra a biliární trakt (infekce, zánět, absces, obstrukce, konkrementy, tumor)
 • pankreas (zánět, absces, tumor, obstrukce vývodu)
 • slezina (poúrazová ruptura, hemoblastózy, zánět)
 • vaskulární příčiny (trombózy, flebitidy)
 • retroperitoneální příčiny (zánět, absces, lymfadenitida, tumor, patologie močového a pohlavního systému).
 • ledviny a močový systém (zánět, pyelonefritida, cystitida, obstrukce, retence moče, tumor).
 • gynekologické příčiny (zánět, torze ovaria, cysty, endokrinologické poruchy, endometrióza, tumory, gravidita, extrauterinní gravidita)

Extraabdominální příčiny:

 • břišní stěna (namožení, poranění, natržení břišních svalů nebo břišní stěny, záněty svalů, neurogenní bolest u pásového oparu, polyradikuloneuritida)
 • přenesená bolest (z hrudníku: bronchopneumonie, embolie, perikarditida, myokarditida, z páteře: radikulární syndrom, z pohlavního ústrojí: torze varlete)
 • metabolické poruchy (urémie, diabetická ketoacidóza, porfyrie, hemolýza, hyperkalcémie, otrava olovem nebo těžkými kovy, adrenální insuficience)
 • kardiovaskulární (infarkt spodní stěny, aneurysma, disekce aorty)
 • imunitní (sarkoidóza, vaskulitida)
 • systémové onemocnění (lupus erythematodes)
 • idiopatické (dráždivý tračník)
 • neurologická onemocnění (epilepsie, polyradikuloneuritida)
 • psychiatrická onemocnění (schizofrenie, psychózy, drogová závislost, agravace, simulace).