Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Prevence a profylaxe infekčních nemocí

Pojmy:

  • Prevence je obecné předcházení vzniku nové infekce (např. sem patří hygienická opatření, tepelná úprava stravy, karanténa apod.).
  • Profylaxe znamená konkrétní ochranu před určitou nemocí, v případě rizika, že by tato nemoc měla propuknout (např. očkování proti vzteklině, podávání antimalarik v době cestovní apod.).

 

Profylaktická opatření v rámci zdravotních výkonů lze rozdělit na

  • pasivní imunizaci
  • aktivní imunizaci
  • profylaktické podávání antibiotik, antiparazitik pod.