Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Zoonózy

Autor: As. MUDr. Lenka Krbková CSc. (přednostka KDIN)

Zoonózy jsou nemoci nebo infekce přenosné z obratlovců na člověka. Hlavní roli hraje zvířecí rezervoár. Přenos je přímo (kampylobakterióza) nebo pomocí vektoru (lymeská borrelióza). Zoonózy mohou být virové, bakteriální, parazitární nebo způsobené nekonvečními agens (priony, bovinní spongiformní encefalopatie). Řada zoonóz se přenáší alimentární cestou, proto účinnou prevencí je kontrola potravinového řetězce. V kapitole alimentárních nákaz jsou uvedeny kampylobakterióza, salmonelóza a infekce E.coli. Světová zdravotnická organizace připomíná jako zapomenuté 7 endemických zoonóz: antrax, tuberkulózu způsobenou Mycobacterium bovis, brucelózu, cysticerkózu, echinokokózu, vzteklinu a africkou trypanosomózu.

Nejčastější zoonózy hlášené v ČR jsou bakteriální střevní infekce (kampylobakterióza, salmonelóza), vektorové zoonózy přenášené klíšťaty (lymeská borrelióza, klíšťová encefalitida) a zoonózy způsobující uzlinový syndrom (toxoplasmóza, tularémie, bartonelóza), méně často leptospiróza, listerióza, ornitóza, anaplazmóza, toxokaróza.

Výskyt některých zoonóz významně poklesl, nicméně se objevují nové: hepatitida E způsobená genotypy 3 a 4 je zoonózou, infekce způsobená A. phagocytophilum je nově objevenou vektorovou zoonózou. Rizikové jsou i importované převážně virové zoonózy: hemoragické horečky nebo encefalitidy (flavivirové aj.)

Kapitola popisuje pouze zoonózy s výskytem na území ČR s výjimkou vztekliny, která je sice u nás eradikována, ale v rámci cestování je nutné ji zmínit z důvodů zahájení preventivního očkování.