Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Zoonózy Bakteriální Listerióza

Etiologie: Listeria monocytogenes, malá grampozitivní tyčka, často kokobacilární organismus v klinických materiálech, podobný difteroidům, za které může být někdy mylně považován. Listerie je intracelulární parazit. Listerie má 13 antigenních sérotypů, ale pouze sérotypy 1/2a, 1/2b a 4b způsobují onemocnění u lidí. Virulentní kmeny produkují internaliny (faktory umožňující adhezi k buňkám), hemolyziny a proteiny pohybu. Hlavním faktorem virulence je hemolytický a cytolytický toxin listeriolysin O (LLO). Ve fagocytech mohou listerie přežívat. V imunitní odpovědi hrají roli buněčné mechanismy. Při septikémii se listerie mohou dostat do kteréhokoliv orgánu, typický je tropismus k CNS, měkkým tkáním a parenchymatózním orgánům, v těhotenství k placentě.  Listerie pronikají do CNS třemi mechanismy: napadením endotelových buněk, infikovanými fagocyty a nervovým transportem. Patologickým nálezem u listeriózy jsou miliární abscesy, postupně fokální nekrózy. Při CNS postižení obsahují leptomeningy miliární granulomata. Mozek je překrvený, edematózní a subarachnoideální prostory jsou vyplněny hnisem. V těhotenství jsou abscesy i v placentě.

Onemocnění se vyskytuje celosvětově téměř u všech živočišných druhů, v Evropě se listerióza u zvířat objevuje na jaře, zatímco u lidí v létě a začátkem podzimu. Listerie byly izolovány ze stok, bláta, prachu, ve vlhké půdě přežívá déle než 295 dní. Předpokládá se, že přírodním rezervoárem jsou zvířata. U lidí mohou být listerie součástí normální střevní flóry. Způsob přenosu je obvykle požití nepasteurizovaného mléka, zrajících sýrů, syrových ryb a mořských plodů i syrové zeleniny. Přenos z matky na dítě transplacentárně při bakteriémii matky nebo aspirací kontaminované amniové tekutiny v průběhu porodu. Listerie jsou i v mateřském mléce.

ID:  3 - 70 dní, u perinatální infekce je kratší.

Klinické projevy:
Perinatální infekce - v průběhu těhotenství proběhne u žen chřipkovité onemocnění, vzácně spojené s průjmem. Hemokultura je pozitivní a v případě správné léčby není plod ohrožen. Bez léčby je riziko potratu nebo předčasného porodu. Amniová tekutina je zkalená, na placentě jsou nekrotická ložiska. U novorozenců probíhají dvě formy infekce: septická a meningitická. U novorozenců dosahuje smrtnost 50 %.

  1. Septická forma (granulomatosis infantiseptica) vzniká v prvních 4 dnech po porodu, novorozenec má známky diseminované infekce: tachypnoi, cyanózu, poruchy termoregulace, hypotenzi a je hypotonický. Na rtg plic jsou miliární infiltráty. Z ostatních nálezů se může objevit hepatomegalie, purulentní konjunktivitida a petechiální nebo makulopapulózní vyrážka. Během několika hodin po porodu se projeví žloutenka a anémie.
  2. Hnisavá meningitida se rozvíjí po 7 dni života. Počátečními známkami je líné sání, zvracení, apatie, kolísavá teplota. Vyklenutá fontanela vede k podezření na meningitidu. V mozkomíšním moku je hnisavý nález.

Získaná infekce u dospělých probíhá jako hnisavá meningitida nebo septická forma. Predispozičními faktory jsou: imunosuprese, malignity, transplantace ledvin, cukrovka, jaterní cirhóza a vyšší věk. Septická forma se projeví náhlým začátkem s horečkou a pneumonií, příležitostně i makulopapulózní vyrážkou. Meningitida je nejobvyklejším projevem CNS infekce. Počátečními příznaky jsou bolesti hlavy, zmatenost a letargie, následně může dojít ke ztrátě vědomí. Vzácným postižením listeriové etiologie je encefalitida mozkového kmene.

Ostatní formy zahrnují postižení oka: konjunktivitidu, rohovkové ulcerace a endoftalmitidu. Cervikoglandulární forma s protrahovaným průběhem může u starých lidí imitovat postižení uzlin TBC. Popsány byly ojedinělé případy listeriové endokarditidy. Primární kožní granulomatózní léze jsou projevem infekce z přímého kontaktu s infikovaným zvířetem nebo laboratorní nákaza.

Komplikace: v průběhu septické formy u dospělých se může objevit empyém nebo peritonitida. Při meningitidě se mohou vyskytnout ložiskové neurologické projevy, křeče a obrny hlavových nervů, vzácně mozkový absces.

Diagnostika: listerie je možné kultivovat na krevním agaru, k rychlé diagnostice je k dispozici latex-aglutinační test. Při pozitivní kultivaci listerie z mozkomíšního moku může být až v 50 % pozitivní i hemokultura.

Léčba: lékem volby je ampicilin pro jeho dobrý průnik přes hematolikvorovou bariéru.