Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Diferenciální diagnostika exantémových onemocnění

V dětském věku se nejčastěji vyskytuje 6 dětských infekčních onemocnění, jejichž konstantním a charakteristickým znakem je exantém: spalničky (morbilli), zarděnky (rubeola), neštovice (varicella), 5. dětská nemoc (megalerythema infectiosum), 6. dětská nemoc (exanthema subitum) a spála (scarlatina). První dvě jmenované infekce se v ČR nevyskytují po zavedení povinného očkování.

Exantém je akutně vzniklý výsev kožních morf po celém těle (někdy i včetně vlasaté části hlavy) buď v typických lokalizacích nebo generalizovaně. Exantém je původně z řečtiny erupce, výsev, vyrazit (exanthein=kvésti), v pozdní latině exanthema.Enantém je vyrážka na sliznici v dutině ústní. Reprezentuje stejný patologický jev jako kožní exantém, ale v dutině ústní.

Erytém je lokalizované zarudnutí kůže buď izolovaně (solitární erytém) nebo na více místech (mnohočetná erytemata).

Urticaria (kopřivka) je z latinského urere (hořet, vypálit) je charakterizována tmavě červeným vyvýšeným intradermálním edematózním pupenem extrémně svědivým, biopticky bez známek vaskulitidy. Je obvykle alergickou reakcí (léky, potraviny, kontakt), ale může mít i nealergickou příčinu: idiopatickou, autoimunitní. Probíhá akutně i chronicky. U alergie je podkladem vyplavení zánětlivých mediátorů a cytokinů z žírných buněk a bazofilů.

Kromě původně šesti popsaných nemocí může systémové působení mikroorganismu vyvolat infekční exantém lokalizovaný nebo generalizovaný. Exantémy v dětském věku mohou být také alergického původu nebo polékové. Dle způsobu přenosu rozlišujeme nákazy respirační, alimentární nebo kontaktní.

Exantémy při systémové infekci dětí jsou provázeny horečkou. Stejný patologický proces, který vyvolá kožní reakci, způsobuje postižení plic, jater a sleziny.

Vyrážky mohou být klasifikovány dle vzhledu (makulopapulózní, petechiální, vezikulární, bulózní) nebo dle charakteristické nemoci (skarlatiniformní, rubeoliformní a morbiliformní).

Klasifikace dle vzhledu:

  • Makulopapulózní (erytematózní)
  • Vezikulózní vyrážka
  • Bulózní vyrážka
  • Hemoragická petechiální vyrážka (porucha endotelu cév, sepse)