Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Diferenciální diagnostika exantémových onemocnění Hemoragická petechiální vyrážka (porucha endotelu cév, sepse)

 • Meningokoková infekce (IMO)
 • Pneumokoková infekce (IPO)
 • Hemofilová infekce (bakteriémie při infekci H. influenzae)
 • Bakteriální septická embolizace (S. aureus, Pseudomonas spp., N. gonorrheae)
 • Rickettsiózy (skvrnitá horečka Skalistých hor = klíšťová rickettsióza endemická v Severní Americe, původcem je R. rickettsii, příznaky jsou bolesti hlavy, horečka, myalgie a makulopapulózní exantém, který se postupně nabývá petechiálního charakteru, bývá splenomegalie a v laboratorním vyšetření trombocytopenie, hyponatrémie a zvýšené svalové enzymy. Jiné rickettsiózy jsou anaplazmóza, TIBOLA)
 • Leptospiróza (při Weilově nemoci způsobené sérovarem Icterohaemorrhagiae)
 • Infekční endokarditida
 • Infekční mononukleóza
 • Syndrom toxického šoku
 • HIV
 • DIC
 • Neinfekční (idiopatická trombocytopenická purpura, anafylaktoidní purpura Henoch-Schönleinova, vaskulitidy)

Stručná charakteristika je uvedena pouze u infekcí a nemocí, které nejsou zmíněny v jiných kapitolách.
Postup při vyšetření dítěte s vyrážkou

 • Epidemiologická anamnéza (kontakt s infekční nemocí, prodělaná infekční onemocnění, očkování, alergické reakce, léky, potraviny)
 • Nynější onemocnění (horečka a jiné celkové projevy, délka trvání exantému, predilekční lokalizace, šíření a velikost vyrážky)
 • Objektivní vyšetření (charakter vyrážky, splývání, typické lokalizace, postižení sliznic či slizničních ústí, postižení spojivek, zvětšení uzlin: lokální nebo generalizované, hepatosplenomegalie, postižení jiných orgánů)
 • Hematologické a biochemické vyšetření (leukocytóza, trombocytopenie, lymfocytóza, eozinofilie; CRP, jaterní testy, kreatinin, urea)
 • Mikrobiologické vyšetření (kultivace u bakteriální infekce, PCR u bakteriálních i virových, sérologická vyšetření, parazitologické)
 • Histologické vyšetření bioptického vzorku kůže
 • Doplňující vyšetření: dermatovenerologické, kardiologické, radiologické