Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Prevence a profylaxe infekčních nemocí Profylaxe podáváním antimikrobních látek

Úvod

Principem je podávání antibitik nebo antiparazitik či antivirotik v období zvýšeného rizika vzniku nákazy. V poslední době je díky nárustu rezistence mikroorganismů od této strategie odklon. Aplikuje se přísně cíleně a pouze ve velmi odůvodněných případech a jen po nezbytně nutnou dobu. 

 

Primární antimikrobní profylaxe znamená podávání antimikrobní látky člověku, který se s infekcí již dostal do kontaktu nebo se s ní velmi pravděpodobně setká díky rizikovým podmínkám, do kterých se dostane.  

  • antimalarická profylaxe během pobytu v rizikové oblasti
  • podání linkomycinu u pacientů v inkubační době možné nákazy antraxem
  • podávání cotrimoxazolu proti vzniku toxoplazmózy a pneumocystóze u HIV pacientů
  • podávání antibiotika v úvodu anestezie před chirugickou operací v oblasti s výskytem mikrobů

Sekundární antimikrobní profylaxe znamená podávání antimikrobní látky pacientovi, který se z dané infekce vyléčil a je nutné zabránit pravděpodobné recidivě.

  • co-trimoxazol po pyelonefritidě s vezikoureterální refluxem u dětí
  • pendepon (depotní penicilin i.m.) po revmatické horečce
  • co-trimoxazol u pacientů s HIV po vyléčené pneumocystové pneumonii, toxoplazmové encefalitidě a kryptokokové meningitidě