Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Enterotoxikózy Stafylokoková enterotoxikóza

Etiologie: Staphylococcus aureus je producentem množství enzymů, které slouží současně jako faktory patogenity, virulence či invazivity. Mezi tyto toxiny patří i enterotoxiny označované písmeny A až R, z nichž nejčastější výskyt je zaznamenán u stafylokokového enterotoxinu B (SEB). Tento toxin je termostabilní a odolný i varu. 

ID: 3 hodiny

Vektor: Zdrojem infekce je obvykle člověk s hnisavou afekcí na pokožce (panaritium). V potravě se bakterie pomnoží a dál produkují toxin.

Klinika: toxin působí náhle zvracení, pak průjem s možnou rychlou progresí dehydratace. Potíže spontánně rychle ustupují.

Diagnostika je možná průkazem stafylokoka produkujícího enterotoxin z rizikové potravy. Onemocnění je většinou bez typického laboratorního korelátu, někdy se v akutní fázi objevuje paradoxní vyplavení leukocytů s neutrofilií, které rychle klesají k normálním hodnotám.

Léčba: intenzivní rehydratace