Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Enterotoxikózy Enterotoxikóza Bacillus cereus

Enterotoxin produkovaný Bacillus cereus vyvolává podobné klinické příznaky jako toxin S. aureus, i průběh a rychlost uzdravení je téměř identická. Zdrojem je často kontaminovaná rýže.