Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Enterotoxikózy Klostridiová enterotoxikóza

Etiologie: spóry bakterií Clostridium perfringens typu A se mohou vyskytovat v mase nebo zelenině. Při tepelné úpravě se bakterie dostane do aktivního vegetativního stavu a čile se množí. Po pozření je část bakterií enzymaticky a pomocí kyselého pH zničena, ale část zbylých postupuje aborálně, kde opět sporuluje a při tomto procesu syntetizuje enterotoxin. Ten poškozuje mikroklky enterocytů a zvyšuje tak permeabilitu s exkrecí tekutin do střeva.

ID: 8-16 hodin (sporulace a tvorba toxinu trvá)

Klinika: převládá profuzní průjem s bolestmi břicha. Zvracení nebývá přítomno. Stav odeznívá spontánně do 3 dnů.

Diagnostika je možná jako u předchozího stavu a to kultivačním záchytem kmene produkujícího toxin z podezřelé potravy.

Terapie: intenzivní rehydratace