Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Virové alimentární nákazy bez průjmu nezařazené enteroviry

Infekce vyvolané nezařazenými enteroviry

Etiologie: Enteroviry 68 až 71 jsou zatím blíže taxonomicky nezařazené.

Enterovirus 68 je dosud považován za nepatogenní pro člověka.

Enterovirus 69 byl izolován z výtěru z krku u dětí s respiračními infekty: bronchiolitidou a pneumonií.

Enterovirus 70 je původce akutní hemoragické konjunktivitidy u dětí.

Enterovirus 71 je nejvýznamnější z této skupiny, je blízce příbuzný Coxsackie viru A16, je vysoce patogenní a je spojen převážně s výskytem akutních neuroinfekcí u dětí. Způsobuje aseptickou meningitidu, encefalitidu, myelitidu s paralýzou (poliomyelitis-like disease) s fatálním průběhem. Epidemická paralýza postihuje za sezónu stovky až tisíce pacientů v jedné oblasti (Tajwan, Austrálie, ale i Maďarsko). Kojenci a malé děti onemocní encefalitidou kmene mozkového s rychlým kardiovaskulárním kolapsem a plicním edémem, postižení má vysokou smrtnost. Z ostatních postižení byly popsány: herpangína, syndrom ruka-noha-ústa, myokarditida.