Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Protozoární průjmy

 

Amébóza
Etiologie: Entamoeba histolytica. Výskyt je celosvětový, s vyšší prevalencí v zemích s teplým klimatem a nízkou úrovní hygieny. Z důvodu malé infekční dávky méně než 100 cyst je amébami infikováno asi 10 % světové populace a přibližně 5 % turistů, kteří se vrátili z endemických oblastí, vylučuji cysty. O patogenní kmeny se u turistů jedná jen v 5-10 %.

Vektor: voda, potraviny

ID: 2-4 týdny, někdy i měsíce

Klinické projevy: odlišujeme 2 klinické jednotky: formu střevní a mimostřevní. Po požití cyst se vyvine v tenkém střevě pohyblivý trofozoit, který se množí a postupuje aborálně do tlustého střeva, kde se opět mění v cystu nebo v invazivní formu magna, která svojí invazí a destrukcí způsobuje ulcerace sliznice a dalším šířením portálním řečištěm může způsobit jaterní absces nebo diseminovat do jiných orgánů. U střevní formy může být průběh mírný s nečetnými stolicemi s příměsí krve nebo hlenu nebo enterokolitida s četnými stolicemi, teplotou, ale bez výrazné alterace stavu (tzv. walking dysentery). Neléčená infekce může projít do chronického stadia s bolestmi břicha, recidivujícím průjmem, váhovým úbytkem. Jaterní absces je nejčastější mimostřevní formou s nálezem hepatomegalie, recidivujících horeček a bolestí v pravém hypochondriu.

Komplikace: U střevní formy perforace střeva, ileus, toxické megakolon, rektální píštěle, stenózy, amébóm (kulovitý útvar ve stěně céka nebo kolon). U mimostřevní formy diseminace do CNS, provalení jaterního abscesu.

Laboratorní nález: u střevní formy závislý na průběhu, od fyziologických hodnot k známkám dehydratace. U amébového abscesu zvýšená sedimentace, leukocytóza, neutrofilie, elevace ALP, bilirubinu

Diagnostika: mikroskopické parazitologické vyšetření stolice 3x, kultivace na speciálních půdách, průkaz specifického antigenu, sérologické testy se používají u jaterního abscesu a jiných invazivních forem.

Léčba: nitroimidazolové preparáty (metronidazol, ornidazol), nebo paromomycin, u amébového abscesu se užívají předchozí přípravky v kombinaci s chlorochinem. Při eradikaci by se měly léčit i osoby v blízkém kontaktu s nemocným.

Poznámka: Existuje i celá řada nepatogenních améb, které mohou být nalezeny při parazitologickém vyšetření stolice jako Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Iodamoeba butschlii, Endolimax nana. Jejich nález nevyžaduje žádnou léčbu.

 

Dientamébóza
Etiologicky Dientamoeba fragilis způsobuje rovněž průjmové onemocnění převážně u dětí žijících v teplejším klimatu s terapeutickou odezvou na cloroxin nebo metronidazol. Výskyt bývá často společný s infekcí roupem dětským.

 

Giardióza

Etiologie: Giardia intestinalis synonyma Giardia lamblia, Lamblia intestinalis dostala pojmenování podle českého lékaře Dušana Lambla, který ji podrobně popsal. Vyskytuje se ve dvou životních formách: dvoujaderný trofozoit a čtyřjaderná cysta.

Vektor: člověk

ID: 5-25 dnů

Klinické projevy: po pozření malé infekční dávky kolem 10-100 cyst probíhá onemocnění ve většině případů asymptomaticky, nebo se manifestuje vodnatými zpěněnými stolicemi s příměsí hlenu. Difuzní bolesti břicha s maximem v epigastriu a afebrilním průběhem. Do 4. Dnů příznaky odeznívají.

Komplikace: chronický průjem, malabsorbce, cholecystitida, granulomatózní hepatitida

Laboratorní nález: nespecifický

Diagnostika: 3x parazitologické vyšetření stolice, průkaz specifického antigenu ve stolici.

Léčba: metronidazol, ornidazol, paromomycin


Kryptosporidióza
Etiologie: Cryptosporidium parvum, C. hominis. Onemocnění je nejčastější u kojenců, batolat a imunokompromitovaných pacientů (příčina chronických průjmů a malabsorbce u pacientů s AIDS). Způsobují také těžké, mnohdy smrtelné onemocnění mláďat (telata, selata, jehňata).     

Vektor: voda, potraviny, přímý přenos kontaktem s nemocným

ID: 3-7 dnů

Klinické projevy: po ingesci oocysty a uplynutí inkubační doby se uvolňují sporozoiti, kteří invadují do buněk s mikroklky, tedy do enterocytů v oblasti terminálního jejuna a ilea, kde se množí a vyvolávají lokální zánět se zhoršením vstřebáváním střevního obsahu. Nákaza probíhá většinou asymptomaticky nebo jako enteritida s bolestmi břicha, meteorismem, zvracením a vodnatými stolicemi bez patologické příměsi. Spontánně odezní během 10 dnů. U pacientů s AIDS bývá průběh chronický s průjmy trvajícími měsíce i roky.

Komplikace: dehydratace s hypovolémii, hypotenzí a šokem

Laboratorní nálezy: nespecifické, při masivní dehydrataci elektrolytová a acidobazická dysbalance.

Diagnostika: mikroskopický průkaz po specifickém barvení, průkaz antigenů testem ELISA, PCR

Léčba: symptomatická

 

Balantidióza, blastocystóza, isosporóza, cyklosporóza

Patří mezi další protozoární infekce s podobnou transmisí, patogenezí a postižením GIT s klinickými projevy gastroenterokolitidy.