Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Střevní helminti

Infekce vyvolané červy (helmintózy)
Helminti jsou mnohobuněční parazité a podle morfologické stavby je dělíme na červy oblé (Nemathelmintes) kam spadají hlístice (Nematoda) a červy ploché (Plathelmintes), kam zařazujeme motolice (Trematoda) a tasemnice (Cestoda). Humánně patogenních je přibližně 150 červů. Zvýšený výskyt a mnohdy i koinfekce více druhy červů je typický pro tropickou a subtropickou oblast. Podle cílového orgánu, nebo tkáně dospělého vývojového stadia dělíme helmintózy na střevní a tkáňové. Střevní helminti v dospělosti parazitují ve střevě a tkáňoví helminti v krevním oběhu, lymfatické tkáni, či podkožním vazivu.