Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Protozoární průjmy Kryptosporidióza a ostatní protozoa imunokompromit

Kryptosporidióza

Etiologie: Cryptosporidium parvum, C. hominis. Onemocnění je nejčastější u kojenců, batolat a imunokompromitovaných pacientů (příčina chronických průjmů a malabsorbce u pacientů s AIDS). Způsobují také těžké, mnohdy smrtelné onemocnění mláďat (telata, selata, jehňata).    

Vektor: voda, potraviny, přímý přenos kontaktem s nemocným

ID: 3-7 dnů

Klinické projevy: po ingesci oocysty a uplynutí inkubační doby se uvolňují sporozoiti, kteří invadují do buněk s mikroklky, tedy do enterocytů v oblasti terminálního jejuna a ilea, kde se množí a vyvolávají lokální zánět se zhoršením vstřebáváním střevního obsahu. Nákaza probíhá většinou asymptomaticky nebo jako enteritida s bolestmi břicha, meteorismem, zvracením a vodnatými stolicemi bez patologické příměsi. Spontánně odezní během 10 dnů. U pacientů s AIDS bývá průběh chronický s průjmy trvajícími měsíce i roky.

Komplikace: dehydratace s hypovolémii, hypotenzí a šokem

Laboratorní nálezy: nespecifické, při masivní dehydrataci elektrolytová a acidobazická dysbalance.

Diagnostika: mikroskopický průkaz po specifickém barvení, průkaz antigenů testem ELISA, PCR

Léčba: symptomatická

 

Balantidióza, blastocystóza, isosporóza, cyklosporóza

Patří mezi další protozoární infekce s podobnou transmisí, patogenezí a postižením GIT s klinickými projevy gastroenterokolitidy.