Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Střevní helminti Askarióza

Etiologie: Ascaris lumbricoides (škrkavka dětská), samička měří 20-30 cm a sameček 15-20 cm. Ve světě je infikovaných cca 1,4 miliardy lidí. V ČR je ročně hlášených 200 případů, většinou importovaných.

Vektor: kontaminovaná voda, potrava, možný i přenos mouchami

ID: 10-20 dnů

Klinické projevy: po požití vajíček se ve střevě uvolňují larvy, které invadují do kapilár sliznice střeva. Tato perioda bývá obvykle klinicky němá, nebo jen s mírnými příznaky nevolnosti a bolestmi břicha. Svojí afinitou k plicní tkáni jsou hematogenně zaneseny do plic, kde se dýchacími cestami dostávají do faryngu, kde jsou opětovně polknuty a v jejunu asi po 2 měsících vyzrávají v dospělé jedince. Období plicní fáze bývá provázeno suchým kašlem, bronchitickým nálezem, někdy hemoragickým sputem a celkovými nespecifickými příznaky. Přítomnost dospělých jedinců ve střevě se manifestuje bolestmi břicha, nechutenstvím, nauzeou, zvracením a průjmem. Škrkavky migrují orálním směrem v zažívacím traktu a mohou vniknout do ductus choledochus nebo ductus pancreaticus. Délka přežití škrkavky bez léčby v zažívacím traktu je 1-2 roky.

Komplikace: ileus verminosus (ileózní stav při velkém počtu škrkavek ve střevě), akutní pankreatitida, biliární kolika, cholangoitida, jaterní absces při vcestování škrkavek do zmíněných orgánových vývodů. 

Laboratorní nálezy: eozinofílie (maximum při plicním stadiu), jinak nespecifické

Diagnostika: parazitologické vyšetření stolice, ultrazvuk břicha může verifikovat dospělého jedince

Léčba: mebendazol, albendazol