Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Bakteriální průjmy Shigelóza

Etiologie: rod Shigella se dělí dle antigenních vlastností na 4 druhy a to: S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii a S. sonnei. Jsou to gramnegativní nepohyblivé tyčinky, které jsou vyschnutím nebo běžnými desifekčními prostředky spolehlivě ničeny, ale v kyselém prostředí jsou životaschopné několik hodin. Jsou enteroinvazivní a tvoří toxiny. Synonymum shigelózy je i bacilární úplavice neboli dysentérie. Patří mezi humánní infekce a infekční dávka je extrémně nízká.

Vektor: kontaminovaná voda, jídlo, přímý kontakt, pasivně mouchami

ID: 1-3 dny

Klinické projevy: onemocnění začíná horečkami, zimnicí a třesavkou, následují tenesmy doprovázené četnými řídkými stolicemi s krví a hlenem. Zvracení nepatří k typickým příznakům. Tíže dehydratace koreluje s průběhem onemocnění a četností stolic od mírné až po těžkou vyúsťující v hypovolemický šok. Do sedmi dnů většina klinických příznaků odezní a na 1-4 týdny zůstane inaparentní nosičství.

Komplikace: dehydratace, u kojenců a batolat při horečkách hrozí febrilní křeče, HUS u kmenů produkujících shiga-toxin, reaktivní artritidy, imunokomplexová akutní glomerulonefritida.

Laboratorní nálezy: dle průběhu od fyziologického nálezu až po markery dehydratace, či elevace zánětlivých ukazatelů

Diagnostika: kultivace stolice

Léčba: symptomatická, rehydratace, substituce elektrolytů, korekce pH, antibiotika se užívají jak z terapeutického, tak epidemiologického důvodu (zabránění šíření). Léčba se řídí citlivostí, volbou bývají: co-trimoxazol, fluorochinolony, rifaximin, u dětí azitromycin.