Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Alimetární nákazy Bakteriální průjmy Yersiniózy

Etiologie: Yersinia enterocolitica je gramnegativní pohyblivý kokobacil diferencovaný na 60 sérotypů a 6 biotypů. Množí se i při teplotách kolem 5˚C. Infekční dávka je vysoká. Yersinie patří mezi enterobakterie, z nichž 3 jsou humánně patogenní, ale jen Y. enterocolitica je typickou oportunní enterobakterií. Mezi další yersinie patogenní pro člověka patří Y. pestis, která je původcem moru a má afinitu k lymforetikulární tkáni. Y. pseudotuberculosis se přenáší alimentární cestou, je schopna i saprofytického způsobu života a má taky afinitu k lymforetikulární tkáni se schopností množení v makrofázích. Klinicky vyvolává bolestivý syndrom pravé jámy kyčelní s korelátem mezenteriální lymfadenitidy.

Vektor: vepřové maso, vnitřnosti, výjimečně voda, mořské ryby

ID: 3-7 dnů

Klinické projevy: febrilní enterokolitida s četnými řídkými stolicemi s příměsí krve a hlenu s potenciálem invaze yersinií do stěny střeva se zánětlivým až nekrotickým postižením terminálního ilea a mezenteriální lymfadenitidou. Stav se po 7 až 10 dnech upravuje a sliznice s většinou zhojí ad integrum.

Komplikace: dehydratace, sepse, metastatické ložiska, erythema nodosum, reaktivní artritidy 

Laboratorní nálezy: dle klinického průběhu a infekční dávky od normálních hodnot až k systémovým laboratorním známkám zánětu, eventuálně markery dehydratace, v případě sepse odpovídající septické parametry.

Diagnostika: a) přímá - kultivace stolice nebo jiného materiálu, b) nepřímá – sérologický průkaz protilátek

Léčba: symptomatická, fluorochinolony, doxycyklin nebo cefalosporiny III. generace