Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Zlomeniny talu

Častěji se v praxi setkáváme s nedislokovanými zlomeninami. Poranění talu se rozdělují na fraktury krčku, těla a abrupce processus lateralis nebo posterior.
 

Diagnoza

Klinické příznaky ověřené rtg – snímky ve 2 základních projekcích.
 

Komplikace

Dislokované luxační fraktury krčku a těla falu představují nebezpečí pro vznik nekrózy.
 

Terapie

Nedislokované zlomeniny, t.j. s rozestupem v lomné linii do 2 mm, se léčí stejně jako zlomeniny kosti patní sádrovou fixací s odlehčením. Diskolované zlomeniny se léčí pokud možno zavřenou repozicí a sádrovou fixací stejně jako nedislokované. Nekrosou ohrožené dislokované zlomeniny se léčí pokud možno zavřenou repozicí a nejlépe perkutánní osteosyntézou s kompresí, otevřená repozice představuje další nebezpečí zhoršení cévního zásobení. Následně je přiložena sádrová fixace s odlehčením stejně jako u zlomeniny patní kosti.