Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Zlomeniny diafýzy předloketních kostí

Zlomeniny diafýzy předloketních kostí jsou v dětském věku velmi časté. Tvoří 3–5 % ze všech dětských zlomenin. Podle lokalizace je používáno jejich rozdělení na zlomeniny proximální, střední a distální části. Důvodem je různá dislokace úlomků podle výše linie lomu. Zlomeniny proximální části se vyskytují v 7–18 %, střední části okolo 20 % a v distální části diafýzy jsou lokalizovány v 60–70 %. Zvláštní kapitolu tvoří izolované zlomeniny jedné kosti s luxací druhé (Monteggiova a Galeazziho zlomenina).

V etiologii je v drtivé většině nepřímé násilí, pád na extendovanou končetinu, některé zlomeniny vznikají přímým násilím. Dislokace úlomků je ovlivněna tahem svalů.

Diagnostika. je poměrně snadná, z anamnestických údajů. Příznakem je bolestivost, otok, krepitus, případně deformita u dislokovaných zlomenin, u nedislokovaných bolestivost a otok. Diagnózu potvrdíme RTG ve standardních projekcích. Pokud je zlomenina pouze na jedné kosti, je vždy nutno pamatovat na možnost luxace druhé kosti předloktí a zhotovit RTG přilehlých kloubů.

Základní rozdělení diafyzárních zlomenin předloktí je do tří podskupin

  • kompresivní (torus) zlomeniny,
  • zlomeniny vrbového proutku (greenstick),
  • kompletní zlomeniny jedné kosti nebo obou kostí.

Dále se dělí podle lokalizace.

Všechny kompresivní (torus) zlomeniny a zlomeniny vrbového proutku (greenstick) jsou léčeny konzervativně, stejně jako většina ostatních zlomenin diafýzy předloktí. Při prognosticky nestabilních zlomeninách a po redislokacích je možné provést miniinvazívní osteosyntézu, nejčastěji Prevotovým prutem.