Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Galeazziho zlomenina

Tento typ zlomeniny byl popsán v r. 1934 jako zlomenina dolní nebo střední třetiny radia spojená s luxací hlavičky ulny v distálním radioulnárním kloubu. Vyskytuje se s incidencí 0,19/100 000 zlomenin. V mechanismu úrazu se uplatňuje násilná pronace předloktí při pádu na nataženou ruku. Dislokovaná hlavička ulny vyčnívá pod kůží a zápěstí je edematózní a bolestivé. Jsou rovněž popisovány ekvivalenty tohoto poranění, kdy namísto luxace ulny je přítomna kompletní epifyzární separace na této kosti distálně.

Léčba je většinou konzervativní, spočívá v obnovení délky a osového postavení radia. Problémem bývá rotace distálního úlomku, a proto se někteří přiklání k operačnímu řešení stabilizační dlažkou. Miniinvazívní osteosyntéza zde může dojít uplatnění, stejně jako při léčbě jiných zlomenin předloktí při použití intramedulárně zavedeného Prevotova prutu z oblasti nad fýzou. Při dostatečném průměru implantátu je dosaženo důležité antirotační stability úlomků radia.