Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin

Interaktivní elektronická příručka "Klasifikace dětských zlomenin" umožňuje studentům Lékařské fakulty blíže proniknout do struktury klasifikace poranění dětského skeletu horní a dolní končetiny. Díky interaktivnímu propojení jednotlivých fází klasifikace může student lépe pochopit vznik a tvorbu konečného označení zlomeniny. Předkládaná příručka vychází z původní AO klasifikace pro dlouhé kosti a dále shromažďuje jednotlivé nejčastěji užívané klasifikace zlomenin epifýz (Klasifikace dle Saltera – Harrise) a zlomenin malých kostí ruky a nohy.

Humerus Ulna a Radius 5 6 7 Femur Tibie a Fibula 8 11 Zlomenina diafýzy humeru 13 21 Zlomenina diafýzy předloktí 23 93 92 91.2 91.3 91.1. 51 52 53 31 Zlomenina diafýzy femuru 61 62 33 41 Zlomenina diafýzy bérce 43 44 Image Map