Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Loket

 1. SH klasifikace dle průběhu lomu
  1. Epifyzeolýza SH I (většina v kojeneckém věku)
  2. Epifyzeolýza SH II (většina u starších dětí)
 2.  

 3. dělení dle rozsahu odlomeného fragmentu
  1. typ – separace u novorozenců a kojenců – separace zcela chrupavčité epifýzy
  2. typ – separace u mladších dětí do doby manifestace ulnárního epikondylu – separace celé distální epifýzy včetně základů pro oba epikondyly
  3. typ – separace u starších dětí (po 6-8 roce) – separace pouze jádra hlavičky a trochley, epikondyly se stávají součástí metafýzy