Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Distální epifýza bérce

 1. Anatomicko – prognostické dělení dle Salt er -Harrise
  • Epifyzeolýza SH I
  • Epifyzeolýza SH II
  • Epifyzeolýza SH III
  • Epifyzeolýza SH IV
 2. Kleigerova zlomenina
  1. typ – úlomek zaujímá asi polovinu epifýzy a může být doprovázen metafyzárním klínem
  2. typ – úlomek je tvořen jen malým anterolaterálním fragmentem epifýzy
    

Kleigerova zlomenina

 

Třírovinná zlomenina

 • A – dvoufragmentová zlomenina
 • B – třífragmentová zlomenina
 • C - axiální kompresivní zlomenina

Třírovinná zlomenina