Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Poranění v oblasti pletence pažního a ruky Ruka

Zlomenina os naviculare

 • vzácně 

Zlomenina jiné karpální kůstky

 • vzácně 

Luxace v oblasti karpu

 • vzácně

Zlomenina baze metakarpu

 • Metafyzární zlomenina
 • Epifyseolýza SH II – není nitrokloubní
 • Epifyseolýza SH III – nitrokloubní zlomenina – u I.metakarpu pravá dětská Bennetova zlomenina

Zlomenina diafýzy metakarpu

Zlomenina distální epifýzy a metafýzy metakarpu

 • pravé epifyzární zlomeniny
 • metafyzární subkapitální zlomeniny a separace epifýz (boxerská zlomenina)
  • Metafyzární zlomenina
  • Epifyzeolýza SH II

Zlomenina baze článku prstu

Proximální a střední článek – metafyzární zlomenina

 • Epifyzeolýza SH I. (SH klasifikace)
 • Epifyzeolýza SH II.
 • Epifyzeolýza SH III.
 • Epifyzeolýza SH IV.
 • Epifyzeolýza SH V.

Distální článek - Epifyzeolýza SH I.

 • Epifyzeolýza SH II.
 • Epifyzeolýza SH III.
 • Epifyzeolýza SH IV.
 • Epifyzeolýza SH V.

Zlomenina diafýzy článku prstu

Zlomenina distální části článku prstu

 1. zlomenina krčku
 2. zlomenina intraartikulární
  • unikondyliární
  • bikondylární (tvaru T a tvaru Y)

Luxace

Dělení dle směru dislokace

 • dorzální (1.MCP kloub) – nekompletní luxace, neporušena ligg. colateralia, kompletní jednoduchá, poršení lig. colateralia s interpozicí, kompletní komplexní – článek paralelně s metakarpem, interpozice
 • palmární
 • radiální
 • ulnární

 Dělení dle směru dislokace