Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Distální epifýza femuru

 1. dělení dle typu zlomeniny
  • nedislokovaná zlomenina
  • kompresivní zlomenina
  • zlomenina vrbového proutku
  • dislokovaná zlomenina

 2. II. dělení dle tvaru lomné linie
  • tvaru T
  • tvaru Y