Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Distální epifýza femuru

 1. anatomicko – prognostické dělení dle Salt er -Harrise
  • Epifyzeolýza SH I (většina u novorozenců a u kojenců)
  • Epifyzeolýza SH II (převážná většina)
  • Epifyzeolýza SH III (vzácněji)
  • Epifyzeolýza SH IV (vzácněji)
  • Epifyzeolýza SH VI (výjmečně)

 2. klasifikace podle směru dislokace epifýzy dle Ranga
  • ventrálně (hyperextenční)
  • dorzálně
  • laterálně nebo mediálně