Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění diafýzy dlouhé kosti Popis zlomenin kódem AO dle WHO

Další dělení dle tvaru lomné linie

Jednoduchá zlomenina typu A

Jednoduchá zlomenina typu A

  • A1 – jednoduchá spirální
  • A2 – jednoduchá šikmá
  • A3 - jednoduchá příčná

Následuje závěrečné dělení na podskupiny typu A

Klínová zlomenina typu B

Klínová zlomenina typu B

  • B1 – klínová spirální
  • B2 – klínová s ohybem
  • B3 – klínová fragmentovaný

Následuje závěrečné dělení na podskupiny typu B

Složená zlomenina typu C

Složená zlomenina typu C

  • C1 – složená spirální
  • C2 – složená etážová
  • C3 – složená nepravidelná

Následuje závěrečné dělení na podskupiny typu C