Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Loket

STP - R/C/06800/01007

 1. dělení podle směru dislokace a tvaru linie lomu
  • Extenční zlomenina – dislokace periferního úlomku dorzálně, linie lomu prochází zezadu šikmo vpřed dolů
  • Flekční zlomenina - dislokace periferního úlomku ventrálně, linie lomu prochází zpředu šikmo dozadu dolů
  • Indiferentní zlomenina – dislokace převážně ke straně, při repozici lze volně dislokovat ventrálně i dorzálně
 2. dělení podle velikosti dislokace
  1. stupeň – žádná nebo jen malá axiální dislokace při neúplném dolomení kostí/li>
  2. stupeň – angulace, posun ke straně, úlomky zůstávají v kontaktu/li>
  3. stupeň – posun fragmentů o celou šíří kosti, úlomky nejsou v kontaktu/li>