Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Loket

Epifyzeolýza SH IV často tříštivé

 1. dělení dle průběhu lomu
  • Interkondylická zlomenina typu T
  • Interkondylická zlomenina typu V
  • Interkondylická zlomenina typu Y

 2. dělení dle směru dislokace
  1. typ – flekční – úlomky dislokovány převážně ventrálně
  2. typ – extenční - úlomky dislokovány převážně dorzálně/li>