Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Loket

 1. Milchova klasifikace dle průběhu lomu
  1. typ – linie probíhá intraartikulárně, laterálně od žlábku trochley – abdukční stabilní zlomenina bez subluxace ulny, odpovídá pravé epifyzeolýze SH IV/li>
  2. typ - linie probíhá intraartikulárně, v nebo mediálně od žlábku trochley – abdukční nestabilní zlomenina s laterální luxací ulny, odpovídá epifyzeolýze SH II nebo III
 2. Milchova klasifikace dle průběhu lomu

   

 3. dělení dle velikosti dislokace
  1. stupeň – fragment nedislokován nebo jen mírně oddálen, kloubní povrch intaktní
  2. stupeň – linie lomu proniká až do loketního kloubu, fragment dislokován radiálně
  3. stupeň – fragment dislokován laterálně, rotován, subluxace v humeroulnárním kloubu
 4. Dělení dle velikosti dislokace