Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Poranění v oblasti pánve a nohy Noha Zlomenina patní kosti

Klasifikace Essex-Loprestiho

 • Extraartikulární zlomenina
 • Intraartikulární zlomenina

Další rozdělení pak dle Rasmussena

 1. typ
  • 1A – zlomenina tuberu nebo apofýzy
  • 1B – zlomenina sustentakula
  • 1C – zlomenina processus anterior
  • 1D – zlomenina předního dolního zevního výběžku
  • 1E – avulze kortikalis těla kalkanea
 2. typ zlomenina zadní horní části humeru
 3. typ zlomenina těla kosti nezasahující do subtalárního kloubu
 4. typ zlomeninado subtalárního kloubu bez dislokace
 5. typ dislokovaná zlomenina v subtalárním kloubu
  • - Tongue typ – linie lomu běží tělem kosti vzad
  • - Joint depression typ – linie lomu běží šikmo mezi zadní a střední kloubní plošku
 6. typ neklasifikovatelné zlomeniny