Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Proximální epifýza humeru

Poranění proximální růstové ploténky

 1. Epifyzeolýzy dělené podle klasického Salter-Harrisova schématu
  • Epifyzeolýza SH I (vzácně, častěji jako novorozenecké poranění)
  • Epifyzeolýza SH II (převážná většina, Thurston – Hollandův trojúhelník bývá velký)
  • Epifyzeolýza SH III (výjmečně)
  • Epifyzeolýza SH IV (výjmečně)
  • Epifyzeolýza SH V (výjmečně)
  • Epifyzeolýza SH VI (výjmečně)
 2. Další dělení dle dislokace podle schématu Neera – Horowitze
  • I.stupeň – dislokace menší než 5mm ad latus
  • II.stupeň – dilsokace do 1/3 šíře kosti ad latus
  • III. stupeň – dislokace do 2/3 šíře kosti ad latus nebo dislokace ad axim
  • IV. stupeň – disloakce větší než 2/3 šíře kosti ad latus nebo výrazná axiální dislokace

Poranění proximální metafýzy humeru

Přesná hranice mezi metafýzou a diafýzou dlouhé kosti není přesně vymezena, pro naše potřeby proto užijeme určenou hranici podle čtvercového pravidla. – viz obrázek a vysvětlení AO.

 1. dělení dle Tošovského
  • typ addukční
  • typ abdukční

 2. další dělení dle Magerla
  • typ s krátkým periferním fragmentem bez dislokace ad periferiam
  • typ s dlouhým periferním fargmentem s dislokací ad periferiam vnitřně současně s addukcí a flexí

Luxace a jiná poranění glenohumerálního kloubu

 • Pulled shoulder (přetažené rameno)
 • Luxace ramenního kloubu
  • Traumatické
  • Netraumatické