Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Poranění v oblasti pletence pažního a ruky Klíček

Zlomenina diafýzy klíční kosti

  • poporodní zlomenina
  • zlomenina u starších dětí - Lze použít klasickou AO klasifikaci pro dlouhou kost například dle humeru

Zlomenina epifýzy klíční kosti

A: poranění v oblasti mediálního konce klíční kosti

  • separace proximální epifýzy klíční kosti (pseudoluxace)
  • raritní epifyzeolýza SH II

Poranění v oblasti mediálního konce klíční kosti

B: poranění v oblasti laterálního konce klíční kosti

  • separace distální epifýzy klíční kosti (pseudoluxace))
  • raritní epifyzeolýza SH II

Poranění v oblasti laterálního konce klíční kosti