Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti

Pro klasifikaci poranění epifýz používáme klasické Salter –Harrisovo klasifikační schéma. Pro určené lokalizace pak specifická rozdělení zlomein dle jednotlivých autorů.

Salter – Harrisova klasifikace doplněná Rangem

Salter – Harrisova klasifikace doplněná Rangem