Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Loket

 1. luxace obou kostí předloktí
  1. zadní, posteromediální nebo posterolaterální luxace
  2. přední, téměř vždy při zlomenině olekranu
  3. čistě mediální
  4. čistě laterální
  5. divergentní luxace, předozadní nebo transverzální
  6. proximální radioulnární translokace

 2. luxace jedné kosti předloktí
  1. luxace radia při Monteggiově zlomenině
  2. izolovaná luxace radia
  3. izolovaná luxace ulny
  4. pronatio dolorosa