Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Proximální epifýza femuru

Dělení dle Delbeta a Colonnyho

  1. typ – transepifyzární zlomenina
    • bez luxace hlavice z acetabula
    • s luxací acetabula
  2. typ – transcervikální zlomenina (mediocervikální)
  3. typ – cervikotrochanterická zlomenina (basocervikální)
  4. typ – intertrochanterická seu pertrochanterická zlomenina

 Dělení dle Delbeta a Colonnyho