Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění diafýzy dlouhé kosti Popis zlomenin kódem AO dle WHO

Dokumentace jednotlivých typů se provádí pomocí pětimístného kódu.

 • číslo – anatomická lokalizace
 • číslo – anatomická lokalizace
 • písmeno – morfologická charakteristika zlomeniny
 • číslo – morfologická charakteristika zlomeniny
 • číslo - morfologická charakteristika zlomeniny

Příklad: 12A22 – šikmá zlomenina střední třetiny diafýzy humeru

Anatomická lokalizace zlomeniny 

Dvoumístný kód, kde

 • první číslo označuje kost nebo skupinu kostí tvořící jednotku
  1. Hmerus
  2. Ulna a Radius
  3. Femur
  4. Tibie a Fibula
 • druhé číslo popisuje polohu na kosti nebo blíže určuje kost ve skupině

Lokalizace

Morfologická charakteristika zlomeniny

Trojmístný kód kde

 • písmeno rozlišuje typ zlomeniny
 • číslo první pozice rozděluje typy do skupin a určuje průběh linie lomu
 • číslo druhé pozice určuje podtyp zlomeniny a rozlišuje různé stupně rozsahu typické pro jednotlivé lokalizace

Celý systém je tvořen tak, aby kódování mělo vzestupnou tendenci vzhledem k závažnosti. Hodnocení je založeno na morfologii zlomeniny, složitosti léčby a prognóze. Nejlehčí zlomenina je značena A1.1, A1.2, nejtěžší pak C3.3.