Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Proximální epifýza bérce

Rangovo dělení dle nebezpečí pro arteria tibialis communis

  1. zlomenina s nebezpečím tepenného poranění „arterial hazard“
  2. zlomenina vrbového proutku s rizikem valgózní deformace