Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Distální metafýza a epifýza předloktí

Kompresivní „torus“ zlomeniny

Zlomeniny vrbového proutku

Dislokovaná zlomenina radia a ulny

  • Colesova typu s dorzální dislokací
  • Smithova typu s palmární dislokací

Epifyzární separace distálního radia a ulny

  • SH I (u menších dětí)
  • SH I (u menších dětí)
  • SH II (naprostá většina)
  • SH III (vzácné)
  • SH IV (raritní)