Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Loket

 1. SH klasifikace dle průběhu lomu
  • Epifyzeolýza SH I (většina poranění dle Havránka)
  • Epifyzeolýza SH II (většina poranění dle Peleta
  • Epifyzeolýza SH III (jen u starších dětí)

 2. dělení dle velikosti dislokace
  1. stupeň – nepatrné oddálení fragmentu bez porušení vnitřního kolaterálního vazu
  2. stupeň – dislokace fragmentu distálně až do úrovně kloubní štěrbiny, postranní vaz funkčně odtržen
  3. stupeň – fragment dislokována zaklíněn v kloubní štěrbině
  4. stupeň – separace mediálního kondylu spojená s luxací v loketním kloubu
 3. Dělení dle velikosti dislokace