Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Poranění v oblasti pánve a nohy Noha Zlomenina talu

Základní klasifikace dle Martiho

  1. typ – zlomenia distální části krčku (bez avaskulární nekrózy, cirkulace intaktní)
  2. typ – nedislokovaná zlomenina těla nebo proximálního krčku (avaskulární nekróza zřídka)
  3. typ – dislokovaná zlomenina těla nebo proximálního krčku (avaskulární nekróza častá)
  4. typ – proximální fraktura krčku s luxací fragmentu těla (nekróza vždy)
    • - zlomenina processus lateralis tali
    • - zlomenina processus posterior
    • - osteochondrální zlomeniny

 Základní klasifikace dle Martiho