Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Loket

 1. SH klasifikace dle průběhu lomu
  • Epifyzeolýza SH I (převážná většina)
  • Epifyzeolýza SH II (převážná většina)
  • Epifyzeolýza SH III (nevyskytují se)
  • Epifyzeolýza SH IV (vzácněji)
  • Epifyzeolýza SH V (výjmečně)
 2. Klasifikace bratří Judetů dle velikosti dislokace
  1. stupeň – žádná nebo jen nepatrná dislokace, žádná nebo jen nepatrná angulace
  2. stupeň – dislokace do poloviny šíře kosti, angulace do 30°, synoviální pouzdro a periost částečně porušeny
  3. stupeň – variabilní dislokace s variabilním kontaktem úlomků, angulace mezi 30-60°
  4. stupeň – úplná dislokace, angulace mezi 60-90°, ligamentum anulare přetrženo
 3. Klasifikace bratří Judetů dle velikosti dislokace